« yves-de-chartres-237 »


Général

 •  
  Joseran, archevêque de Lyon

 •  
  Daimbert, archevêque de Sens

 •  
  après 1111/04 - avant 1112/03


 •  
  [1111 après avril-1112 avant mars]

 •  
  Lettre

 •  

  Jocerannus, primae Lugdunensis sedis archiepiscopus, Daimberto, Senonensi archiepiscopo(1), salutem.

  Quoniam sapienti pauca sufficiunt(2), fraternitatem tuam paucis convenire decrevimus et, quia « in multiloquio peccatum non deerit(3) », multitudinem verborum evitantes ad prolixitatem tuam qua potuimus brevitate respondere curavimus. Quaedam itaque proposuisti in quibus partim personam nostram de praesumptuosa elatione notare, partim Lugdunensis Ecclesiae dignitati derogare, partim vero in totius Ecclesiae corpus inexpiabilem naevum inducere velle videris.

  Primum ergo est ut nosmetipsos expurgantes ad caetera liberiores et expeditiores accedamus. Placuit enim discretioni tuae ut nobis imponeres quod te extra provinciam ad concilium apud Ansam(4) celebrandum invitaremus, ad agendum de fide et investituris laicorum et ad judicandum eas personas de quibus non est nobis fas judicare. Testem itaque Deum et conscientiam nostram adhibemus nos neque extra provinciam, neque ad judicandum de illis personis fraternitatem tuam trahere voluisse, sed simpliciter dilectionis tuae praesentiam ad colloquendum et consulendum de diversis perturbationibus quae in Ecclesia Dei ortae sunt adsciscere studuisse, ut laborem et meritum ac(a) praemium laboris ac meriti tecum et cum aliis religiosis viris participaremus. Siquidem cum prima Lugdunensis provincia Lugdunensis provincia(b) sit(5), nihilominus secunda et tertia Lugdunensis provincia est. Cum ergo primae sedis Lugdunensis praesul, pro suis aut illorum necessitatibus, secundae vel tertiae provinciae praesules vocat, non ad alienam provinciam trahit, sed rationabili et justo ordine servato inferiora membra ad caput revocat, ut ei vel de adversitate condoleant, vel de prosperitate congaudeant. Nec prudentiam tuam latere credimus quoslibet metropolitas provincialia concilia intra suos fines convocandi jus habere. Qua autem habitudine suffraganei ad suos metropolitas se habent, eadem metropolitae ad suos primates se habere noscuntur(6), ut videlicet causae quae apud inferiores terminari nequeunt apud superiores diffiniantur(c), nisi ad Romanam audientiam appellatum fuerit, salvis tamen singularum Ecclesiarum privilegiis.

  Utinam igitur, charissime frater, serio dixisses te nolle aut non audere antiquos terminos a Patribus positos transgredi(7). Terminos vero Lugdunensis Ecclesiae ac Senonensis ab antiquis Patribus positos universa pene novit Latinitas(8). Mirari autem non sufficimus quare plures personas ab ecclesiastico judicio exclusas esse notaveris, nisi forte et omnes episcopos in eadem emunitate comprehendi volueris. Quod si reges aut imperatores a pontificali judicio eximere tentaveris, recurre ad magnum imperatorem Constantinum, qui in Nicaeno concilio, praesente papa Sylvestro hujuscemodi verba legitur habuisse(9) : « Vos, inquit, episcopi, a solo Domino judicandi estis. » Non ait « ego et vos a solo Domino judicandi sumus ». Cum enim solos excludit episcopos, se procul dubio et omnes reges ecclesiastico subdit judicio. Numquid culpas factum clarissimi doctoris Ambrosii(10), qui Theodosium imperatorem ob suam culpam excommunicavit ? Numquid incusas Gregorium septimum(11), qui regem Henricum ob sua scelera damnavit ? Addidisti te vereri ne forte patris nostri pudenda in colloquio nostro revelarentur. Timuisti certe ubi non erat timor(12). Malumus enim absque dubio cum pietate verecundorum filiorum benedici, quam cum inverecundia irreverentis filii maledici(13). Atque utinam ipse pater pudenda(14), ut dicis, ista pro voluntate nostra contegi pateretur ! Causatus es praeterea periculosa tempora, causatus es adversariae partis robur ac multitudinem, causatus es nostrae partis debilitatem ac paucitatem. Et profecto quanto periculosiora sunt tempora, tanto fortius servis Dei est adnitendum(15) ne, cum abundante iniquitate refrigescit charitas multorum, refrigescat etiam charitas paucorum. Nonne recordaris quid paucis discipulis Christus dixerit(16) : « Confidite, inquit, quia ego vici mundum ». Si ergo doces diffidendum, victoriam mundi praedicas et Christi victoriam prosternis. Novum et inauditum(17) philosophandi genus hortari contra fortes timidos, contra importunos desides, fieri in bello fugaces, in pace vero audaces, in periculo securos, in securitate providos. Intestabilis magister navis qui in tranquilla serenitate artis suae fastigium exercet, in tempestate vero clavum et caetera armamenta remittit. Ne verearis, frater, bonum semen seminavit Christus in agro suo. Noli superseminare zizania, quae ultro crescunt, et bonum semen suffocare nituntur(18). Multiplicatur numerus malorum, abundant filii diffidentiae ; sed potens est Christus suos confortare et adversarios prosternere. Quid enim ait Apostolus ? « Omnia, inquit(19), possum in eo qui me confortat ». Numquid in solo Paulo erat Christus ? Numquid in eo solo omnia poterat ? Credimus et confitemur quia in omnibus et singulis fidelibus omnia potest. « Ecce ego, inquit(20), vobiscum sum omnibus diebus ».

  Quod autem eos arguis qui investituras ecclesiasticarum dignitatum per laicas factas inter haereses computant, non satis efficaciter facere videris. Quamvis enim, sicut catholica fides in corde, ita et haereticus error in corde maneat, tamen, sicut ex catholicis operibus catholicum sentimus, ita ex haereticis operibus haereticum cognoscimus. « A fructibus eorum, inquit Dominus(21), cognoscetis eos » et « unaquaeque arbor ex fructu suo cognoscitur ». Et licet exteriores investituras per laicos factas non satis proprie haeresis nomine censeamus, sentire tamen ac defendere fieri debere indubitata haeresis est. Quod autem nonnullis indultum esse dicis quod de laicorum manibus investituras acceperint, quasi ad palpandum et extenuandum hoc crimen noveris scriptum esse quia quod lex in praesenti indulget in posterum vetat(22). Unde constat quia omnis indulgentia praeteritorum criminum futurorum cautela est et prohibitio(23).

  Sed(d) et forsan formidas quod jura tui praesulatus annullare velimus. Nihil ad tuum sive Ecclesiae tuae jus pertinens usurpare volumus ; solam obedientiam quam metropolitanus primati suo debet a te charitative requirimus. Obsecundare tibi sicut charissimo fratri, et invicem obsequium tuum recipere parati sumus. Meminisse potes quia ex quo amicitiam et familiaritatem Lugdunensis Ecclesiae recuperasti(24), gratulanter te vidit et exsultanter recepit, quanta potuit affectione honoravit. Noli, frater, omni spiritui credere(25). Sensimus olim procellam istam(26), sed Deo favente aliquamdiu resedit, et ipso faciente quievit. Extra provinciam te trahere nolumus, sed nec voluimus. Credebamus enim et credimus convenientius esse ut secundarum provinciarum praesules ad primam provinciam pro causarum necessitate invitentur, quam primarum sedium pontifices ad secundas pro quibuslibet causis trahantur provincias(27). Alioquin quomodo stabit quod in sacris canonibus cautum est, ut majores causae ad suos referantur primates(28) ? Id enim non esset causas ad primates referri, sed primates ad singularum provinciarum causam reduci. Postremo si primae sedis pontifex ad secundam, vel tertiam, vel forte quartam provinciam progrediens provinciam non excedit, profecto secundae, vel tertiae, vel quartae metropolitanus ad primam vocatus(e) ad alienam provinciam non trahitur. Nullum enim causarum forum secundarum provinciarum praesulibus convenientius est quam sua prima provincia.

  Haec tuae dilectioni sub brevitate rescripsimus, adversus quae si quid parare volueris sive cominus sive eminus, audire et respondere parati sumus. Vale.


 •  
  et A 

 •  
  Lugdunensis provincia om. éd. 

 •  
  definiantur A 

 •  
  phrase om. A

 •  
  vocatur éd.


 •  
  Josseran ne répond qu'à Daimbert et non aux autres évêques, avec une adresse très sèche, simple salutem. La lettre est éditée par E. Sackur à la suite de la précédente dans les Libelli de Lite II, p. 654-657. Elle est dans l'édition de Juret mais est absente de nombreux manuscrits. L. Merlet ne la traduit pas. Seul parmi les manuscrits collationnés celui d'Avranches la contient.

 •  
  Topos, voir Augustin, Alcuin, Benoît le Lévite, etc., souvent utilisé aussi par Yves en fin de lettre.

 •  
  Prov. 10, 19.

 •  
  Voir lettre 236.

 •  
  Notitia Galliarum, éd. Mommsen, MGH, AA IX, p. 584, cite les quatre provinces de Gaule : Lugdunensis provincia prima, suivie de Reims, Tours et Sens.

 •  
  Grégoire VII, lettre aux évêques de Reims, Tours et Sens, Registre 6, 35, éd. E. Caspar, t. 2, p. 450-452. La primatie des Gaules fut une des premières questions portées devant le concile de Clermont ; Urbain II renouvela le décret de Grégoire VII du 20 avril 1079 conférant à l'archevêque de Lyon, Gébuin, la primatie sur les métropoles de Lyon, Sens, Rouen et Tours, Registre, 6, 34, ibid., p. 447-449. A. Fliche, « La primatie des Gaules depuis l'époque carolingienne jusqu'à la fin de la querelle des investitures », Revue historique, t. 173, 1934, p. 329-342. Le privilège d'Urbain II en faveur de l'Église de Lyon fait partie du dossier du Regeste de Lambert d'Arras, éd. citée, C. 60.

 •  
  Prov. 22, 28, voir lettres 203, 236.

 •  
  Voir lettre 50, concernant les dissensions entre les deux provinces à propos de la primatie.

 •  
  Préface du concile de Nicée, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 256, mais la citation exacte est : Deus vos constituit sacerdotes et potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi. Et ideo nos a vobis recte judicamur, vos autem non potestis ab hominibus judicari. En revanche plusieurs papes, Clément, c. 38, Anaclet, c. 19, Pie, c. 4, expriment cette idée dans une forme plus proche de celle de Josseran : episcopi a Deo sunt judicandi qui eos sibi oculos elegit.Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 42, 76, 117. Yves, Décret 5, 232, 238, 243.

 •  
  L'allusion à cet épisode (d'après Paulin, Vita Ambrosii, c. 24-27, Cassiodore, Historia ecclesiastica tripertita IX, 30) revient dans presque tous les traités concernant la querelle des investitures, voir Libelli de Lite II, p. 97, 194, 374, 389, 391-2, 540, 571, 574, 594. Elle est aussi dans la lettre de Grégoire VII à Hermann de Metz, 8, 21, éd. E. Caspar, p. 554, reprise par Yves, Décret 5, 378 (Gratien, D. 96, 10).

 •  
  Grégoire VII déposa Henri IV aux conciles romains de 1076 et de 1080.

 •  
  Ps. 14, 5.

 •  
  Gen. 9, 18-23. Cham est le fils irrespectueux, Sem et Japhet ont caché la nudité de leur père, voir lettres 89, 133, 233.

 •  
  Voir lettre précédente.

 •  
  D'après Matth. 24, 12. Voir lettre 19.

 •  
  Joh. 16, 33.

 •  
  Cette expression, fréquente chez les Pères, est utilisée par Geoffroy de Vendôme dans la lettre à Robert d'Arbrissel, l. 79, éd. citée, p. 148.

 •  
  D'après Matth. 13, 24-25.

 •  
  Phil. 4, 13.

 •  
  Matth. 28, 20.

 •  
  Matth. 7, 16.

 •  
  D'après Digeste, 1, 3, 22, Cum lex in praeteritum quid indulget, in futurum vetat. Josseran remplace in praeteritum par in praesenti. Yves, Décret 16, 192 ; Panormie 5, 60. Voir aussi lettre 203.

 •  
  . Expression similaire (praeteritorum transgressio fiat vobis futurorum cautela) dans la lettre de Geoffroy de Vendôme à Girard d'Angoulême, l. 136, éd. citée, p. 286.

 •  
  Une première réconciliation entre Daimbert et Hugues avait eu lieu en 1099, annoncée par Urbain II à Hugues de Lyon, lettre 292, du 24 avril, PL 151, col. 543-544. En 1111-1112, Geoffroy de Vendôme, qui a séjourné quelques jours auprès de l'archevêque à Lyon, annonce à Yves que la paix est revenue entre Daimbert et Josseran, lettre 135, éd. citée, p. 280-283 : Audivi domnum Senonensem cum illo fecisse pacem et omnem oboedientam illi tanquam suo primati promisisse, nec vos illius pacis aliqua ex parte fuisse participem.

 •  
  I Joh. 4, 1.

 •  
  Allusion à la désobéissance de Richer de Sens à l'égard d'Hugues de Lyon, Voir lettres 50 et 59.

 •  
  Sur l'ordre des provinces, voir note supra.

 •  
  Anicet, c. 4, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 121. Yves, Décret 5, 54 .


 •  
  a. Avranches, BM 243, 123v-124v •  

  Josseran, archevêque du siège primatial de Lyon, à Daimbert, archevêque de Sens, salut.

  Puisque peu de choses suffisent au sage, nous avons décidé que ta fraternité s'accommodait de peu et, parce que « dans le bavardage le péché ne manquera pas », évitant l'abondance de mots nous avons pris soin de répondre à ta prolixité avec toute la brièveté possible. Ainsi donc tu as exposé certains points dans lesquels on te voit en partie accuser notre personne d'orgueil présomptueux, en partie déroger à la dignité de l'Église de Lyon, et en partie vouloir introduire dans le corps de l'ensemble de l'Église une tache inexpiable.

  Il faut donc d'abord que, nous justifiant nous-mêmes, nous abordions plus librement et plus rapidement le reste. Car il a plu à ta discrétion de nous imputer de t'avoir invité à célébrer le concile à Anse hors de ta province, pour décider de la foi et des investitures des laïcs et pour juger ces personnes sur qui il ne nous est pas permis de porter de jugement. C'est pourquoi nous invoquons comme témoins Dieu et notre conscience que nous n'avons voulu entraîner ta fraternité ni à sortir de ta province, ni à porter un jugement sur ces personnes, mais que nous avons simplement cherché à nous adjoindre la présence de ta dilection pour discuter et consulter sur les diverses perturbations qui sont nées dans l'Église de Dieu, de manière à partager avec toi et avec les autres hommes religieux le travail et le service ainsi que la récompense du travail et du service. Assurément comme la province de Lyon est la province primatiale de Lyon, la province de Lyon n'est en aucun cas ni la seconde ni la troisième. Donc quand le prélat du siège primatial de Lyon convoque les prélats de la seconde ou de la troisième province, en fonction de ses besoins ou des leurs, il ne les attire pas vers une province étrangère, mais, en observant un ordre raisonnable et juste, il ramène vers la tête les membres inférieurs pour que soit ils s'affligent avec lui de l'adversité soit se réjouissent avec lui de la prospérité. Et nous ne croyons pas qu'il échappe à ta prudence que des métropolitains ont le droit de convoquer des conciles provinciaux à l'intérieur de leurs territoires. Or les métropolitains sont reconnus se comporter envers leurs primats selon la même disposition que les suffragants envers leurs métropolitains, pour mettre devant leurs supérieurs un terme aux causes qu'ils ne peuvent régler devant des inférieurs, à moins qu'on ne fasse appel à l'audience romaine, saufs cependant les privilèges de chaque Église.

  Plût au ciel, très cher frère, que tu aies dit sérieusement que tu ne voulais pas ou n'osais pas transgresser les limites fixées par les Pères. Or les limites des Églises de Lyon et de Sens fixées par les anciens Pères, la latinité presque toute entière les connaît. Et nous n'arrêtons pas de nous demander pourquoi tu as écrit que de nombreuses personnes étaient exclues du jugement ecclésiastique, à moins que par hasard tu ne veuilles que tous les évêques aussi soient compris dans la même dispense. Et si tu tentes d'affranchir du jugement du pontife les rois ou les empereurs, reviens au grand empereur Constantin, qui au concile de Nicée, en présence du pape Sylvestre, est dit avoir prononcé des mots de cette teneur : « Vous, évêques, dit-il, vous devez être jugés par le seul Seigneur. » Il n'a pas dit « moi et vous devons être jugés par le seul Seigneur ». Car comme il met à part les seuls évêques, il soumet sans aucun doute au jugement ecclésiastique lui et tous les rois. Est-ce que par hasard tu condamnes l'action du très illustre docteur Ambroise, qui excommunia l'empereur Théodose à cause de son péché ? Est-ce que par hasard tu accuses Grégoire VII, qui condamna le roi Henri à cause de ses méfaits ? Tu as ajouté que tu craignais que les parties honteuses de notre père ne risquent d'ête dévoilées dans notre assemblée. Assurément tu as craint là où il n'y avait pas lieu de craindre. Car nous aimons mieux sans aucun doute être bénis avec la piété des fils pudiques qu'être maudits avec l'impudicité du fils irrévérent. Et plût au ciel que le père lui-même ait supporté, selon notre volonté, que soient cachées, comme tu dis, ses parties honteuses ! Tu as en outre allégué le péril des temps, tu as allégué la force et le grand nombre du parti adverse, tu as allégué la faiblesse et le petit nombre de notre parti. Et en fait plus les temps sont dangereux, plus il faut s'appuyer fortement sur les serviteurs de Dieu de peur que, lorsque la charité de beaucoup se refroidit à cause de l'iniquité croissante, ne se refroidisse aussi la charité du petit nombre. Ne te rappelles-tu pas ce que le Christ à dit à un petit nombre de disciples : « Ayez confiance, dit-il, parce que moi j'ai vaincu le monde » ? Donc si tu enseignes à se défier, tu proclames la victoire du monde et tu foules aux pieds la victoire du Christ. C'est une manière nouvelle et inouïe de philosopher que d'exhorter les timides contre les forts, les indolents contre les impudents, que les fuyards se trouvent en guerre mais les audacieux en paix, les gens sûrs en péril et les gens prudents en sécurité. Malhonnête est le maître du navire qui dans le calme serein exerce le sommet de son art mais dans la tempête rejette la barre et tous les autres instruments. Ne crains pas, frère, le Christ a semé le bon grain dans son champ. Ne sème pas en plus l'ivraie qui croît par dessus et cherche à étouffer la bonne semence. Le nombre des méchants se multiplie, les fils d'incrédulité abondent ; mais puissant est le Christ pour conforter les siens et abattre les adversaires. Car que dit l'Apôtre ? « Je peux tout, dit-il, en Celui qui me rend fort. » Est-ce que par hasard le Christ était dans le seul Paul ? Est-ce que par hasard en lui seul il pouvait tout ? Nous croyons et confessons qu'il peut tout en tous ses fidèles et en chacun d'eux. « Voici que je suis avec vous, dit-il, en tout temps. »

  Ce que tu objectes à ceux qui comptent parmi les hérésies les investitures de dignités ecclésiastiques accomplies par des mains laïques, tu ne parais pas le faire avec assez d'efficacité. Car bien que, comme la foi catholique réside dans le cœur, l'erreur hérétique aussi demeure dans le cœur, cependant de même que nous reconnaissons un catholique d'après ses œuvres catholiques, de même nous reconnaissons un hérétique d'après ses œuvres hérétiques. « À leurs fruits, dit le Seigneur, vous les reconnaîtrez » et « chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Et même si nous pensons que les investitures séculières faites par des laïcs ne méritent pas à proprement parler le nom d'hérésie, cependant reconnaître et soutenir que cela doive se faire est une hérésie incontestable. Or tu dis qu'on a pardonné à quelques-uns le fait d'avoir reçu les investitures des mains de laïcs, comme si, pour flatter et atténuer ce crime, tu savais qu'il avait été écrit que ce que la loi pardonne dans le présent elle l'interdit dans l'avenir. Aussi est-il évident que toute indulgence pour les crimes passés est prévoyance et interdiction pour les crimes futurs.

  Mais peut-être crains-tu que nous ne voulions annuler les droits de ta prélature. Nous ne voulons usurper rien de ce qui touche à ton droit ou à celui de ton Église ; nous requérons de toi dans la charité la seule obéissance qu'un métropolitain doit à son primat. Nous sommes prêt à te seconder comme un frère très cher et en échange sommes prêt à recevoir ta révérence. Tu peux te rappeler qu'à partir du moment où tu as reconquis l'amitié et la familiarité de l'Église de Lyon elle t'a vu avec joie et t'a reçu avec allégresse, t'a honoré d'affection autant qu'elle a pu. Ne te fie pas, frère, à n'importe quel esprit. Nous avons autrefois subi cette tempête, mais, à la faveur de Dieu, elle s'est apaisée rapidement et par son action s'est calmée. Nous ne voulons pas t'attirer hors de ta province, mais nous ne l'avons pas non plus voulu. Nous croyions en effet et nous croyons qu'il était plus convenable d'inviter vers la première province les prélats des provinces suivantes, selon les besoins des affaires, plutôt que d'attirer les pontifes des premiers sièges vers les provinces suivantes pour certaines affaires. Autrement comment se maintiendra ce qui a été assuré dans les canons sacrés, que les causes plus importantes soient traitées devant leurs primats ? Car il ne s'agirait pas que des causes soient traitées devant les primats, mais que les primats soient amenés vers les causes de chaque province. Enfin, si le pontife du siège primatial, quand il va vers la seconde, ou la troisième, ou éventuellement vers la quatrième province, ne déborde pas de sa province, assurément, si le métropolitain de la seconde, ou de la troisième, ou de la quatrième est appelé vers la première, il n'est pas attiré vers la province d'autrui. Car aucun tribunal ne convient mieux aux prélats des provinces suivantes que celui de leur province primatiale.

  Nous avons écrit brièvement ceci à ta dilection ; si tu veux préparer quelque chose de contradictoire, soit directement, soit de loin, nous sommes prêt à l'entendre et à y répondre. Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21175 (yves-de-chartres-237), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/yves-de-chartres/notice/21175 (mise à jour : 21/09/2017).