« yves-de-chartres-192 »


Général

 •  
  Yves, évêque de Chartres

 •  
  Abbaye Notre-Dame de Coulombs

 •  
  après 1090 - avant 1116

 •  
  n.c.

 •  
  Lettre

 •  

  Ivo, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, monachis Columbensibus(1), idipsum sapere in Domino(2).

  Ut verbis Dominicis utar : « Ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum(3) », quia quorumdam suasionibus a sensu vestro turbati estis qui, pharisaico fermento inflati, non Dominico frumento impinguati, gloriantur in vilitate ciborum et in non parcendo corpori, cum, secundum Apostolum, « corporalis exercitatio ad modicum utilis(4) » sit et « regnum Dei non sit esca et(a) potus, sed justitia et pax et gaudium in Spiritu sancto(5) ». Tales quippe, non habentes exercitatos sensus in intelligentia Scripturarum, quae sapiunt non sapiunt « ad sobrietatem(6) », « neque de quibus affirmant(7) » cum debita discretione intelligunt, non putantes pie posse vivere bonos in collegio malorum, attendentes illud Ezechielis(8) : « Recedite, exite inde », et non attendentes illud quod sequitur : « et immundum ne tetigeritis(9) », quod intelligendum est contactu cordis non corporis. Unde Augustinus in sermone De verbis Evangelii(10) : « Quid est “exire inde”, nisi facere quod pertinet ad correctionem eorum(b), quantum pro uniuscujusque gradu atque persona salva pace fieri potest ? Displicuit tibi quod quisque peccavit, “non tetigisti immundum”. Redarguisti(11), corripuisti, monuisti, adhibuisti etiam(c) congruam et quae unitatem non violet disciplinam, “existi inde”. Clamavit ista Moyses, clamavit Isaias, clamavit Jeremias, clamavit Ezechiel(12). Videamus si dimiserunt populum Dei et se ad gentes alias transtulerunt. Quam multa et quam vehementer increpavit Jeremias in peccatores et sceleratos populi ! Inter eos tamen erat, unum cum illis templum intrabat, eadem sacramenta celebrabat, in eadem sceleratorum hominum congregatione vivebat, sed clamando “exibat inde”. Hoc est “immundum non tangere”. hoc est “exire inde”. et voluntate non consentire, et ore non parcere. » Idem in eodem(13) : « A malis corde semper disjungimini, ad tempus caute corpore aliquando copulamini. Duobus modis non te maculat malus, si non consentias et si redarguas. Hoc est non communicare, non consentire. Communicatur quippe quando facto ejus consortium voluntatis vel approbationis adjungitur. Neque ergo consentientes sitis malis ut approbetis, neque negligentes ut non arguatis, neque superbientes ut insultanter(d) arguatis. » Idem in epistola concilii ad Donatistas(14) : « Quisquis in hac Ecclesia bene vixerit, non praejudicant ei peccata aliena, quia in ea “unusquisque proprium onus portabit”(15). Ergo communio malorum non maculat aliquem communione sacramentorum, sed consensio(e) factorum. » Idem in libro Contra epistolam Parmeniani(16) : « Cum idem morbus plurimos occupaverit, nihil aliud bonis restat quam dolor et gemitus, ut per illud signum quod sancto Ezechieli ostensum est(17), illaesi evadere ab eorum(f) vastatione mereantur. Nam consilia separationis et inania sunt et perniciosa atque sacrilega, quia impia sunt et superba et plus perturbant infirmos bonos quam corrigant animosos malos. »

  Haec et his similia praecones hujusmodi non legentes aut non intelligentes suadent monachis ut monasteria sua deserant propter abbates suos et procuratores monasteriorum suorum qui aliquas decimas, quae jure pertinent ad dispensationem episcoporum, monasteriis suis acquisierunt. Dicant mihi tam subtiles divinorum judiciorum scrutatores(18) quid salubrius sit monachis, utrum permanere coenobitas(19) sub praepositorum suorum obedientia, quae melior est quam victimae(20), et ibi vivere de decimis et fidelium oblationibus, quas Ecclesia lege charitatis communicare potest non tantum monasteriis, sed etiam xenodochiis, infirmis et peregrinis(21), an fieri Sarabaitas(22), ut in privatis locis proprio jure vivant et victum sibi de substantia pauperum per manum raptorum et de foenore negotiatorum accipiant. Licet enim decimae et oblationes principaliter clericali debeantur militiae, potest tamen Ecclesia omne quod habet cum omnibus pauperibus habere commune. Quanto magis cum his pauperibus qui, relictis facultatibus propriis, non in angaria bajulantes Christi crucem, sequuntur pauperem Christum ! Est tamen in quo abbatibus et praepositis monasteriorum parcendum esse non aestimo, si ab illis ad quos non pertinent, id est a laicis, decimas et oblationes accipiant, si inordinate eas a quibuscumque personis acquirant(23), si terminos transgrediantur antiquos(24), id est si stipendia presbyterorum antiquitus instituta minorent ac(g) sibi usurpent(25). Nec tamen ideo monachi qui haec ignorant aut non probant debent suam collectionem deserere aut abbatibus suis minus obedientes existere, dicente Domino de praepositis Ecclesiarum et monasteriorum, sub nomine Scribarum et Pharisaeorum : « Quae dicunt facite(h), secundum vero opera eorum nolite facere(26) ». Nec usus ipsarum rerum prohibendus est his quorum conscientia immunis est, cum dicat Apostolus : « Omnia munda mundis(27) » et : « Unusquisque onus suum portabit(28) » et Dominus in Evangelio(29) : « Quod intrat in os non coinquinat hominem, sed » concupiscentia mala quae procedit de corde et approbatio mali operis, « quae procedit de ore, haec coinquinant hominem ».

  Haec divini verbi praetaxati prolatores et non satis discreti intellectores minus attendunt qui, dum quasi ad ligna caedenda(30) procedunt, indiscretis sermonibus et non sale conditis(31), tanquam immoderatis ictibus, percutiunt conscientias(i) infirmorum, dum Ecclesiam orbis terrarum parvipendentes dicere videntur : « Ecce Christus hic et ecce illic, ecce in cubiculis et ecce in deserto(32) ». Ita sentientes ante tempus usurpant sibi ventilabrum quo in fine ventilanda est Dominica area, tanquam apud communem Ecclesiam sola remaneat palea, ad(j) eos vero transeat triticum tanquam in(k) Dominico horreo recondendum(33) ; in qua praesumptione valde metuendum(l) est ne, dum qui se triticum a palea separatum reputat, pharisaico fermento inflatus palea fiat. Praeterea qui de laboribus manuum necessaria sibi praeparare non sufficiunt(34) non bene prospiciunt, quia quae in aliis reprehendunt frequenter ipsi committunt, dum victi penuria victus praedicant populis innocentiam suam, quod est oves vendere ; praedicant ut manducent, quod est boves vendere, cum tales venditores cum venditoribus columbarum de templo Dominus ejecerit(35) et a catholicorum societate eliminandos horum similes praefiguraverit(36). Neque enim hoc eos excusare videtur quod manu(m) sua pecunias non accipiunt, sed Giezitas(37) suos aut secum habent, aut post se mittunt qui collectionem accipiant et in quorum voluerint usus expendant. Haec si in se considerarent, clericos, monachos, rectores Ecclesiarum et monasteriorum non tanto studio lacerarent.

  Haec scripsi vobis, fratres, ut non terreamini tonitru vanarum comminationum neque moveamini a vestro sensu, sed secundum statuta praecedentium Patrum vitam vestram dirigatis et obedientiam quam praelatis vestris debetis et stabilitatem quam monasterio vestro professi estis firmiter teneatis(38), ne damnationem eorum qui vota sua irrita faciunt(n) incurratis.

  Haec dicens anachoretarum vitam non improbo(39), eorum videlicet qui, in coenobiis regularibus instructi disciplinis, ordinabiliter ad eremum secedunt, quibus est solitudo paradisus et civitas carcer(40) ut activam vitam de labore manuum viventes exerceant, aut dulcedine contemplativae vitae mentem reficiant, fontem vitae ore cordis sitiant et, eorum quae retro sunt obliti(41), ad ea ultra non respiciant. Verum cum quidam ex hac professione in melotis suis vicos, castella, civitates girando perlustrant, humilitate vestium, vilitate ciborum, merita sua populis ostendant ; ambiunt fieri magistri qui numquam fuerunt discipuli, deprimentes vitam omnium hominum, qui non sunt quod ipsi sunt(42). Hos nec eremitas computandos intelligo nec coenobitas, sed gyrovagos(43) aut Sarabaitas(44), qui corpus Christi quod est Ecclesia tanquam ad unum membrum redigunt, non attendentes quia unusquisque proprium donum habet a Deo et quia in domo Dei alius ambulat sic, alius sic, et quia omnia membra non eumdem actum habent, et in eodem Christi corpore non dicit ultimum membrum : « Non sum de corpore quia ultimum sum », nec gloriatur supremum membrum adversus inferiora quia supremum est(45). Universitatem ergo corporis Christi, quantum in se est, destruunt, qui ad paucos solitarios solummodo Ecclesiam Dei pertinere contendunt. Qui etiam si seipsos veraciter agnoscerent, imperfectioni aliorum(o) prudenter ignoscerent, cum nec seipsos a permixtione malorum immunes intelligerent, cum Dominus de singulis gradibus christianae professionis loquens per singulos dicat quia « unus assumetur » ad numerum electorum, « unus vero relinquetur(46) » in massa damnatorum. Non enim beatum faciunt hominem secreta silvarum, cacumina montium(47), si secum non habeat(p) solitudinem mentis, sabbatum cordis, tranquillitatem conscientiae, ascensiones in corde(48), sine quibus omnem solitudinem comitantur mentis accidia, curiositas, vana gloria(49), periculosae tentationum procellae ; nec datur periclitanti animae opportuna tranquillitas, nisi Deo increpante(50) repellatur tentationum importuna tempestas.

  Haec autem si penes vos habueritis, in quocumque loco fueritis, in quocumque ordine vel habitu Deo militaveritis, bravio(51) aeternae remunerationis non carebitis. Sed quia Satanas aliquando transfigurat se in angelum lucis(52), timeo ne, sicut serpens antiquus seduxit Evam astutia sua(53), sic callidus tentator per occultas administrationes suas quorumdam mentes seducat et conscientias eorum illusionibus suis corruptas septem nequam spirituum habitacula faciat(54), qui velamine vanae religionis palliata domicilia sancti Spiritus esse confingat et per deceptos suae deceptionis muscipulas(55) latius extendat. Quod ne fiat, secundum Apostolum(56) : « Nolite credere omni spiritui, sed probate spiritus si ex Deo sunt », quia discretio spirituum cum consilio Scripturarum poterit istos motus in vobis sedare et in mentis stabilitate servare, ut contra tentatores vestros dicatis cum Psalmista(57) : « Qui tribulant me exsultabunt si motus fuero ».

  In hunc modum possem multa ad aedificationem vestram scribere, sed iis [his] qui quotidie audiunt sacras Scripturas vel audiunt salutiferas admonitiones, puto ista posse sufficere. Valete.


 •  
  vel T 
 •  
  malorum éd. Ju
 •  
  quae T 
 •  
  exultanter M 
 •  
  consensione T 
 •  
  illorum M, illarum T 
 •  
  aut MT 
 •  
  servate et facite MT 
 •  
  sententias T 
 •  
  ad eos...fiat om.
 •  
  in ibi AM 
 •  
  timendum A, om. T 
 •  
  in manu T 
 •  
  fecerunt T 
 •  
  eorum M 
 •  
  habet éd.

 •  
  Notre-Dame de Coulombs, cant. Nogent-le-Roi, arr. Dreux, Eure-et-Loir, abbaye bénédictine fondée avant 930. L'abbé à la date de cette lettre est Turold, L. Merlet, Histoire de l'abbaye Notre-Dame de Coulombs, Paris, 1864 (Mémoire de la Société archéologique d'Eure-et-Loire, 3 et 4). Sur cette lettre, Dom Becquet, « L'érémitisme clérical et laïc dans l'ouest de la France », L'eremitismo in occidente nei secoli XI e XII, Mendola, 1962, p. 182-211. Cette lettre est copiée dans le manuscrit de Montpellier après la lettre 212, fol. 77v.
 •  
  Phil. 4, 2.
 •  
  Luc. 22, 31.
 •  
  I Tim. 4, 8.
 •  
  Rom. 14, 17.
 •  
  Rom. 12, 3.
 •  
  I Tim. 1, 7.
 •  
  En réalité Is. 52, 11. La citation d'Augustin annoncée ci-dessous commence à Recedite.
 •  
  II Cor. 6, 17.
 •  
  Augustin, Sermo 88, De verbus evangelii Matthei, c. 20, 30-34, c. 23, éd. Maur (Sermo 81, PL 38). Yves, Décret 2, 103 (Gratien, 23, 4, 9)
 •  
  Rythme imité de II Tim. 4, 2.
 •  
  Moïse, Num. 16, 45 ; Isaïe, Is. 52, 11 ; Jérémie, Thren. 4, 15 ; Ézéchiel, Ez. 14, 6.
 •  
  Augustin, Sermo 88, c. 19. Yves, Décret 2, 102 (Gratien, 23, 4, 8).
 •  
  Augustin, ep. 141, c. 5, éd. Maur. Yves, Décret 2, 101 (Gratien, 23, 4, 7).
 •  
  Gal. 6, 5.
 •  
  Contra epistulam Parmeniani, 3, 2, 14. CSEL 51, p. 116-117. Yves, Prologue § 26 et 27, éd. citée, p. 90, et Coll. Tr. 2, 50, 25. Même citation lettres 186 et 236.
 •  
  Ez. 9, 4.
 •  
  Apoc. 2, 23.
 •  
  Regula Sancti Benedicti, ch. 1, 2.
 •  
  D'après Grégoire le Grand, Moralia in Job, 35, 14, 28 ou 30 (Gratien, 8, 1, 10).
 •  
  Les destinataires des dîmes peuvent être les pauvres, les pèlerins, les hôtes. Troisième concile de Tolède, c. 3. Yves, Décret 3, 167. Concile de Nantes, c. 6. Yves, Décret 3, 204. Concile d'Orléans (511), c. 18. Yves, Coll. Tr. 2, 29, 11 (Gratien, D. 82, 1). Jérôme au pape Damase (cap. incertum), Gratien, 16, 1, 68.
 •  
  Regula Sancti Benedicti, ch. 1, 6-9.
 •  
  Il ne faut pas recevoir d'offrandes de dissidents, de gens qui oppriment les pauvres, 4e concile de Carthage, c. 3-94. Yves, Décret 2, 47-48 (Gratien, D. 90, 2).
 •  
  Prov. 22, 28. Voir lettres 36, 49, 56, 61, 74, 203, 236, 238.
 •  
  Septième concile de Tolède, c. 5. Yves, Décret 6, 372.
 •  
  Matth. 23, 3.
 •  
  Tit. 1, 15.
 •  
  Gal. 6, 5.
 •  
  Matth. 15, 11. La concupiscence qui procède du corps involontairement n'est pas coupable, Augustin, De Civitate Dei, 1, 25, CCSL 47, p. 26.
 •  
  Deut. 19, 5.
 •  
  Sapientiae sale conditus, Raban Maur, De institutione clericorum, l. 1, c. 27, PL 107, col. 312. Yves, Décret 1, 99 (Gratien, DC 4, 64).
 •  
  Marc. 13, 21 ; Matth. 24, 26.
 •  
  Métaphore empruntée à Matth. 3, 12 ; Luc. 3, 17.
 •  
  Autre prescription de la Regula sancti Benedicti, ch. 48.
 •  
  Matth. 21, 12 ; Joh. 2, 14-15. Cf. Walafrid Strabon, In Johannem, per boves vendentes doctores ostendit qui dona sacra vendunt, per oves homines simpliciter ostendit, PL 114, col. 905.
 •  
  Les vendeurs du temple sont les symboles de la simonie. Grégoire le Grand, Sermo 39. Yves, Décret 5, 88 ; Panormie 3, 19. Bède, ad c. 2 Johannis. Yves, Décret 5, 97 ; Panormie 3, 124.
 •  
  II Reg. ch. 4 et 5. Giezi est le serviteur du prophète Élisée.
 •  
  Le problème de la stabilité monastique est récurrent à cette époque, voir lettre 78. Il y a une grande réticence des abbés à l'égard des mouvements érémitiques qui échappent à leur contrôle.
 •  
  Voir lettre 256.
 •  
  D'après Jérôme, Oppidum mihi carcer et solitudo paradisus, lettre 125 ad Rusticum, c. 8, éd. J. Labourt, t. 7, p. 121.
 •  
  Phil. 3, 13.
 •  
  Ce portrait satirique est proche de celui de la lettre de Marbode de Rennes à Robert d'Arbrissel, J. Dalarun,Les deux vies de Robert d'Arbrissel, op. cit., p. 526-557, en particulier § 28. Tuorum autem proselitorum tantus est numerus ut eos gregatim videamus per provincias discurrentes, bigerricis vestibus adopertos, barbarum prolixitate notabiles ; qui per agros quidem, ut dicitur, calciati, in urbibus vero et in vicis nudis pedibus gradiuntur. A quibus si quaeritur causa, homines magistri se esse respondent, nec addere solent cujus.
 •  
  Regula sancti Benedicti, ch. 1, 10-12.
 •  
  Regula sancti Benedicti, ch. 1, 6-9.
 •  
  Paraphrase de la métaphore des membres, I Cor. 12.
 •  
  Matth. 24, 40-41 et Luc. 17, 34-35.
 •  
  Gen. 8, 5.
 •  
  Ps. 83, 6. Cette expression sert d'adresse aux lettres 32, 34, 256.
 •  
  D'après Cassien, Collationes, l. 5, c. 2 et 16.
 •  
  D'après Luc. 8, 24.
 •  
  I Cor. 9, 24 et Phil. 3, 14.
 •  
  II Cor. 11, 14.
 •  
  Gen. 3, 1-6.
 •  
  Luc. 11, 26.Cette expression est utilisée aussi lettre 34.
 •  
  Le terme apparaît dans Sag. 14, 11 et dans I Tim. 6, 9, incidunt in tentationem et in muscipulas, d'après Septante, citation utilisée plusieurs fois par Cyprien (par ex. De lapsis, ch. 12) ou Ps. Cyprien (De singularitate clericorum, éd. G. Hartel, Vienne, 1871, p.;181-187). Augustin, Enarrationes in Psalmos, sur Ps. 30, 2, 10 : Extenta est et parata muscipula inimici. Posuit in muscipula errorem et terrorem.
 •  
  I Joh. 4, 1.
 •  
  Ps. 12, 5.

 •  
  Avranches, BM 243, 103v-105
 •  
  Montpellier, Ecole de médecine H 231, 77v-78v
 •  
  Troyes, BM 1924, 126-128v
 •  
  Auxerre, BM 69, 96 (les trois premières lignes)

 •  

  Yves, par la grâce de Dieu ministre de l'Église de Chartres, aux moines de Coulombs, vivre en bonne intelligence dans le Seigneur.

  Pour user des mots du Seigneur : « Voici que Satan vous a cherchés pour vous cribler comme du froment », parce que vous avez été troublés dans vos pensées par les arguments de certains qui, enflés du ferment pharisien et non pas nourris du froment du Seigneur, se glorifient de mépriser les nourritures et de ne pas ménager leur corps, alors que, selon l'Apôtre, « l'exercice corporel est utile avec modération » et que « le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson mais justice et paix et joie dans l'Esprit saint. » De tels hommes assurément, qui n'ont pas les pensées exercées dans l'intelligence des Écritures, ne savent pas ce qu'ils savent « avec mesure » et ne comprennent pas avec le discernement nécessaire « ce sur quoi ils affirment », sans penser que les bons peuvent vivre pieusement dans la compagnie de méchants, prêtant attention à ce mot d'Ézechiel : « Écartez-vous, sortez de là » et ne prêtant pas attention à ce qui suit : « et ne touchez pas à l'immonde », ce qui doit être compris du contact du cœur et non du corps. Aussi Augustin dit-il dans le Sermon Des mots de l'Évangile : « Qu'est-ce que “sortir de là”, sinon faire ce qui touche à la correction des méchants, dans la mesure où cela peut se faire, sauve la paix, en fonction du rang et de la personne de chacun ? Il t'a déplu que quelqu'un ait péché, “tu n'as pas touché l'immonde”. Tu as réprimandé, corrigé, admonesté, proposé même une discipline adaptée et qui ne viole pas l'unité, “tu es sorti de là”. Moïse l'a crié, Isaïe l'a crié, Jérémie l'a crié, Ézéchiel l'a crié. Voyons s'ils ont abandonné le peuple de Dieu et s'ils se sont portés vers d'autres nations. Combien de fois et avec quelle véhémence Jérémie lança-t-il des invectives contre les pécheurs et les criminels de son peuple ! Il était pourtant au milieu d'eux, il entrait avec eux dans le temple unique, il célébrait les mêmes sacrements, il vivait dans la même communauté d'hommes criminels, mais en criant “il sortait de là”. Voici ce qu'est “ne pas toucher l'immonde”, voici ce qu'est “sortir de là”, et ne pas consentir par la volonté, et ne pas épargner par la bouche. » Le même dans la même œuvre : « Séparons-nous toujours des méchants par le cœur, unissons-nous parfois à eux par le corps, pour un temps, avec précaution. Le mal ne te tache pas dans deux cas : si tu n'y consens pas et si tu le réprimandes. N'y pas consentir, c'est ne pas communiquer avec lui. Assurément on communique quand l'appui de sa volonté ou de son approbation s'ajoute à l'action. Ne soyez pas consentants aux maux pour les approuver, ne soyez par négligents pour ne pas les reprendre, ne soyez pas orgueilleux pour réprimander de manière insultante. » Le même dans la lettre du concile aux Donatistes : « Quiconque dans cette église aura bien vécu, les péchés d'autrui ne lui porteront pas préjudice, parce que dans celle-ci “chacun portera son propre fardeau”. Donc la communion des méchants ne tache pas quelqu'un par la communion des sacrements, mais par l'acceptation des actes. » Le même dans le livre Contre la lettre de Parmenianus : « Quand le même mal a atteint un grand nombre, il ne reste rien d'autre aux bons que la douleur et les gémissements, afin que, par ce signe qui a été révélé au saint Ézéchiel, les gens sains méritent d'échapper à la ruine de ceux-là. Car les conseils de séparation sont et vains et pernicieux et sacrilèges, parce qu'ils sont impies et superbes et perturbent plus les bons faibles qu'ils ne corrigent les méchants acharnés. »

  Des hérauts de ce genre, qui ne lisent ou ne comprennent pas ces textes et d'autres semblables, persuadent les moines d'abandonner leurs monastères à cause de leurs abbés et des administrateurs de leurs monastères qui ont acquis pour leurs monastrères des dîmes qui de droit relèvent de la disposition des évêques. Qu'ils me disent, ces si subtils scrutateurs des jugements divins, ce qu'il y a de plus sain pour les moines, ou bien de demeurer cénobites sous l'obéissance de leurs prévôts, qui est meilleure que les victimes de sacrifice, et d'y vivre de dîmes et d'offrandes des fidèles, que l'Église peut, par la loi de la charité, transmettre non seulement aux monastères mais aussi aux hospices, aux infirmes et aux pèlerins, ou bien de devenir Sarabaïtes, pour vivre dans des lieux privés sous leur droit propre et recevoir leur nourriture de la subsistance des pauvres par la main des voleurs et de l'usure des négociants. En effet bien que les dîmes et offrandes soient dues essentiellement à la milice des clercs, l'Église peut cependant avoir tout ce qu'elle possède en commun avec tous les pauvres. Et combien plus avec ces pauvres qui, ayant abandonné leurs biens propres, portant la croix du Christ non par un service obligatoire, suivent le Christ pauvre ! Il y a cependant un cas où je pense qu'il ne faut pas épargner abbés et prévôts des monastères : s'ils reçoivent dîmes et offrandes de ceux à qui elles n'appartiennent pas, c'est-à-dire les laïcs, s'ils les acquièrent de n'importe quelle personne contre les règles, s'ils transgressent les limites anciennes, c'est-à-dire s'ils diminuent les salaires des prêtres institués de toute antiquité et les usurpent pour eux. Ce n'est cependant pas une raison pour que les moines qui ignorent ces faits ou qui ne les approuvent pas doivent abandonner leur vie commune ou être moins obéissants à leurs abbés, car le Seigneur dit à propos des responsables des églises et des monastères, sous le nom de Scribes et de Pharisiens : « Ce qu'ils disent faites-le, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Et l'usage de ces biens mêmes ne doit pas être interdit à ceux dont la conscience est pure, puisque l'Apôtre dit : « Tout est pur pour les purs » et « Chacun portera son propre fardeau » et le Seigneur dans l'Évangile : « Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme mais » la concupiscence mauvaise qui procède du cœur et l'approbation de la mauvaise action « qui procède de la bouche, voici ce qui souille l'homme ».

  Les porteurs de la parole divine cités plus haut et ces commentateurs trop peu avisés ne font pas attention à ceci, eux qui tandis qu'ils s'avancent comme s'ils devaient couper du bois frappent comme de coups immodérés les consciences des faibles avec des sermons privés de discernement et non assaisonnés de sel, alors que, faisant peu de cas de l'Église de la terre entière, ils semblent dire : « Voici le Christ ici, et le voilà là, le voici dans les chambres et le voici dans le désert. » En pensant ainsi ils prennent trop tôt le van avec lequel à la fin il faudra battre l'aire du Seigneur, comme si dans l'Église commune restait la paille seule, mais que le froment passe vers eux comme pour être emmagasiné dans le grenier du Seigneur ; dans cette présomption il faut tout à fait craindre que, tandis qu'il pense être le froment séparé de la paille, gonflé du ferment pharisien il ne devienne paille. En outre, ceux qui n'arrivent pas à se procurer le nécessaire grâce aux travaux de leurs mains ne voient pas bien que ce qu'ils reprochent aux autres ils le commettent fréquemment, puisque vaincus par la pénurie de vivres ils prêchent aux peuples leur innocence, ce qui est vendre des agneaux ; ils prêchent pour manger, ce qui est vendre des bœufs, alors que le Seigneur a jeté hors du temple de tels vendeurs en même temps que les vendeurs de colombes et a représenté à l'avance que des gens semblables à ceux-ci devaient être éliminés de la société des catholiques. Car on ne voit pas en quoi le fait de ne pas recevoir d'argent de leurs propres mains les excuse, mais ils ont pour eux ou avec eux leurs Giézites ou bien ils envoient après eux des gens pour recevoir la collecte et ils la dépensent pour les besoins de ceux qu'ils veulent. S'ils considéraient ces faits, ils ne lacèreraient pas avec un si grand zèle les clercs, les moines, les chefs des églises et des monastères.

  Je vous ai écrit ceci, frères, pour que vous ne soyez pas effrayés du vacarme de vaines menaces et que vous ne vous écartiez pas de votre sentiment, mais que vous dirigiez votre vie selon les règles établies par les Pères qui nous ont précédés et que vous mainteniez fermement l'obéissance que vous devez à vos prélats et la stabilité que vous avez professée à votre monastère, pour ne pas encourir la damnation de ceux qui rendent leurs vœux nuls.

  En disant ceci je ne réprouve pas la vie des anachorètes, ceux qui, formés dans les monastères aux disciplines régulières, se retirent dans les règles vers un ermitage, pour qui la solitude est le paradis et la cité une prison de sorte que, vivant du travail de leurs mains, ils poursuivent une vie active, ou bien qu'ils restaurent leur esprit par la douceur d'une vie contemplative, boivent de la bouche du cœur à la fontaine de vie et, oublieux de ce qui est derrière eux, ne se détournent pas pour le regarder. Mais quand certains, abandonnant cette profession, parcourent en girovagues dans leurs peaux de brebis villages, châteaux et cités, ils font étalage de leurs mérites devant le peuple par la pauvreté de leurs vêtements, la grossièreté de leurs nourritures ; ils ambitionnent de devenir maîtres, eux qui ne furent jamais disciples, dépréciant le mode de vie de tous les hommes, eux qui ne sont pas ce qu'ils sont d'eux-mêmes. Je ne pense pas qu'il faille compter ces gens parmi les cénobites, mais ce sont des girovagues ou Sarabaïtes, qui réduisent comme à un membre unique le corps du Christ qui est l'Église, sans prendre garde que chacun tient de Dieu un don qui lui est propre, que l'un marche dans la maison de Dieu de telle façon, un autre de telle autre, que tous les membres n'ont pas le même rôle et que dans le corps du Christ le dernier membre ne dit pas : « Je n'appartiens pas au corps parce que je suis le dernier », et que le membre supérieur ne se glorifie pas face aux inférieurs parce qu'il est supérieur. Ils détruisent donc l'universalité du corps du Christ, autant qu'il est en leur pouvoir, eux qui soutiennent que l'Église de Dieu se limite à quelques solitaires seulement. S'ils se connaissaient vraiment eux-mêmes, ils pardonneraient prudemment l'imperfection des autres, parce qu'ils comprendraient qu'ils ne sont pas eux-mêmes à l'abri du contact des méchants, puisque le Seigneur, parlant de chaque degré de la profession chrétienne, dit pour chacun que « l'un est admis » au nombre des élus, « un autre abandonné » dans la masse des damnés. Car les secrets des forêts, les sommets des montagnes ne rendent pas l'homme heureux, s'il n'a pas avec lui la solitude de l'esprit, le repos du cœur, la tranquillité de la conscience, les élévations dans le cœur, sans lesquels toute solitude s'accompagne de l'acédie de l'esprit, de la curiosité, de la vaine gloire, des dangereuses tempêtes des tentations ; et la tranquillité opportune de l'âme n'est pas donnée à celui qui s'expose au danger, à moins que ne soit repoussée sous la menace de Dieu la tempête importune des tentations.

  Si vous aviez tout cela en votre possession, en quelque lieu que vous soyez, sous quelque ordre ou habit que vous combattiez pour Dieu, vous ne seriez pas privés du prix de la victoire de l'éternelle récompense. Mais, parce que Satan se transfigure parfois en ange de lumière, je crains que, de même que l'antique serpent a séduit Ève par sa ruse, l'habile tentateur ne séduise ainsi l'esprit de quelques-uns par ses directives occultes et qu'il ne fasse de leurs consciences corrompues par ses illusions les demeures des sept esprits mauvais, qu'il ne les fasse passer, cachés sous le voile d'une vraie religion, pour les domiciles du Saint-Esprit et qu'il n'étende plus loin les souricières de sa tromperie par l'intermédiaire de ceux qu'il a trompés. Pour que cela n'arrive pas, selon l'Apôtre : « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu », parce que le discernement des esprits, avec le conseil des Écritures, pourra apaiser en vous ces agitations et vous maintenir dans la stabilité du cœur, pour que vous disiez avec le Psalmiste contre vos tentateurs : « Ceux qui me tourmentent se réjouissent si je suis ébranlé. »

  Je pourrais écrire beaucoup en ce sens pour votre édification, mais pour ceux qui écoutent chaque jour les saintes Écritures ou entendent les admonitions salutaires, je pense que cela peut suffire. Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21130 (yves-de-chartres-192), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/yves-de-chartres/notice/21130 (mise à jour : 21/09/2017).