« aposcripta-8545 »


Description

 •  
  Boniface IX (1389-1404)

 •  
  Les archevêques de Cologne, Trèves et Mayence, leurs suffragants et les autres archevêques et évêques d'Allemagne, du Brabant et de Flandre

 •  
  VII idus januarii, anno quinto

 •  
  1394/01/07

 •  
  Rome, Saint-Pierre

 •  
  Mandement (littere cum filo canapis)

 •  
  Bul van Bonifacius IX gericht tot de aartsbisschoppen van Keulen, Trier en Mainz en tot hunne suffraganen alsmede tot al de aartsbisschoppen en bisschoppen van Duitschland, Brabant en Vlaanderen, om hun te bevelen een onderzoek naar de zeden en het geloof van sommige personen van beider kunne (Beggarden, Begijnen, enz.) in te stellen. — De paus zegt vernomen te hebben, dat in die gewesten veel personen van beider kunne een godvruchtig leven leiden, zeer rechtzinnig in hun geloof zijn en allerlei werken van barmhartigheid verrichten, en nochtans door de prelaten, inquisiteurs en officialen vervolgd worden. Daarom beveelt hij, dat de aartsbisschoppen en bisschoppen een scherp onderzoek zullen instellen naar de zeden en het geloof dier personen, om te zien of ze tegen de verordeningen van Clemens V en Johannes XXII zondigen. Zoo ja, dan moeten zij door de inquisiteurs streng gestraft worden ; zoo neen, in vrede gelaten worden en beschermd, voor zooveel er geen schandaal moet uit voortkomen en er geene kerkelijke wetten door verkracht worden. Hiermede wil de paus nochtans den staat der voormelde personen niet uitdrukkelijk goedkeuren [Fredericq].

 •  
  Ici reprise de Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Gand, 5 vol., 1889-1906, I, n. 239, p. 254-256 (d'après Mosheim) [en ligne].

 •  
  Johann Lorenz Mosheim, De Beghardis et Beguinabus commentarius, Leipzig, 1790, p. 653-655 [en ligne].

 •  
  Bonifacius episcopus, seruus seruorum Dei, venerabilibus fratribus Coloniensi, Treuerensi et Maguntinensi archiepiscopis eorumque suffraganeis aliisque archiepiscopis et episcopis ac locorum ordinariis per Alamaniam, Brabantiam et Flandriam constitutis ad quos praesentes literae peruenerint, salutem et apostolicam benedictionem.
  Ex iniuncto nobis ab Alto pastorali officio angimur et tenemur animarum saluti prospicere circa corrigendos quorumcunque maxime exorbitantium a fide, sine qua nemo proficit ad salutem, excessus et ad ea quae tranquillitatem et pacem ac statum prosperum et Deo gratum Christi fidelium respicere dinoscitur, tanto libentius fauoris apostolici praesidium impertiri debemus quanto ex eorum quiete Altissimo famulatus deuotior exhibetur.
  Sane nuper accipimus quod in vestris ciuitatibus et diocesibus atque locis existere consueuerunt et hodie existunt nonnullae personae pauperes utriusque sexus diuisim, viri scilicet coniunctim in suis et mulieres etiam coniunctim in domibus suis absque mutua ipsorum conuersatione commorantes, quae humiliter et honeste in paupertate et continentia sub humilitatis spiritu viuunt et ecclesias deuote frequentant, Romanae ecclesiae earumque praelatis et curatis in omnibus reuerenter obediunt, nullis erroribus se inuoluunt neque ritus neque modos reprobatos a iure seu aliter illicitos aut repugnantes salutaribus praeceptis observant, sed pauperes et miserabiles personas petentes ad eorum recipiunt hospitia et alia exercent prout possunt opera caritatis, infirmos scilicet visitando et, si opus sit, in eorum infitmitatibus eos forsitan requisiti custodiendo et fouendo ac decedentium corpora fidelium in locis ubi degunt rogati ad sepulturam ecclesiasticam deferendo.
  Quamuis circa praemissa vos et inquisitores haereticae prauitatis pro tempore in vestris ciuitatibus et diocesibus necnon aliis partibus constituti personis ipsis auxilio in praemissis esse deberetis, verumtamen ipsae personae per vos ac plerosque ex inquisitoribus ipsis ac etiam per officiales et vicarios vestros in spiritualibus generales necnon alios locorum ordinarios circa praemissa pia opera et modum viuendi simpliciter minus debite frequentius tribulantur et eisdem circa praemissa diuersa grauamina inferuntur.
  Nos igitur, qui salutem animarum zelamus singulorum, attendentes quod nostra interest sub praemissis etiam statui earundem personarum salubriter prouidere, fraternitati vestrae, de qua in his et in aliis specialem in Domino fiduciam optinemus, per apostolica scripta coniunctius mandamus quatenus vos et vestrum singuli in vestris ciuitatibus atque locis de huiusmodi personis utriusque sexus ibidem pro tempore commorantibus et de vita et conuersatione et an aliquos errores per felicis recordationis Clementis V praedecessorem nostrum in concilio Viennensi in capitulo quod incipit « Ad nostram » etc. damnatos aut alios in fide catholica teneant aut sectam seu ritum habeant contra constitutionem piae memoriae Johannis vicesimi secundi etiam praedecessoris nostri, quae incipit « Sancta Romana » etc. aut aliter in aliquibus casibus excedant seu excedere consueuerunt, quotiens opus erit, diligenter inquiratis vosque de hoc plenarie informetis et quos pro tempore culpabiles repereritis, corrigatis iuxta canonicas sanctiones ; illos autem quos innocentes inueneritis infra vestras ciuitates et dioceses atque loca, quamdiu Sedes apostolica de ipsis aliter non disposuerit, citra tamen formam et ritum religionis aut alium modum viuendi reprobatum libere, ut praefertur, conuersari et commorari ac Deo laudabiliter in praemissis seruire permittatis eisque in personis seu rebus ipsorum sub permissione huiusmodi mansuris molestias vel iniurias inferri potius paterno ipsis compatientibus affectu aliqualiter non sinatis, dum tamen exinde aliquod sinistrum vel scandalum seu incontinentia, super quibus vestras et vestrorum singulorum conscientias oneramus. minime generentur in praemissis, ac etiam aliis apostolicis ac prouincialibus necnon synodalibus constitutionibus et statutis contrariis non obstantibus quibuscunque, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescebdo, non obstante, si aliquibus communiter vel diuisim a dicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem ; per hoc tamen non intendimus alias statum dictarum personarum aliquatenus approbare.
  Datum Romae apud sanctum Petrum, septimo idus januarii, pontificatus nostri anno quinto1.

 •  
  1. Deze bul is gedeeltelijk uit het voorgaande smeekschrift overgeschreven. — Aldaar vindt men ook de acte van Albert, aartsbisschop van Magdeburg, die een afschrift dezer bul bevat en er de echtheid van bevestigt (20 October 1396). — Zie hooger onze n. 171 (= APOSCRIPTA n. 8514), 172 (= APOSCRIPTA n. 8516) en 175 (= APOSCRIPTA n. 8518).

Informations

Document

Laurent Vallière (CIHAM (UMR 5648)), dans  APOSCRIPTA – Lettres des papes

APOSCRIPTA database – Lettres des papes, dir. J. Théry, CIHAM/UMR 5648, éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 148979 (aposcripta-8545), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/en/aposcripta/notice/148979 (mise à jour : 03/07/2020).