« aposcripta-8564 »


Général

 •  
  Jules II (1503-1513)

 •  
  Gilles de Hollande, de l'ordre des frères Prêcheurs

 •  
  MDIV, VI idus februaris, anno secundo

 •  
  1505/02/08

 •  
  Rome, Saint-Pierre

 •  
  Titre, général (littere gratiose, cum filo serico)

 •  
  Bul van Julius II, gericht tot den predikheer AEgidius van HoIIand, waarbij hij dezen als inquisiteur over het bisdoni Luik aanstelt. — De paus benoemt hem tot kettermeester over dat geestelijk gebied met de gewone machten, om de gebruikelijke straffen toe te passen niet alleen tegen de ketters, maar ook tegen alwie ze ondersteunt, hetzij ze geestelijken of leeken, mannen of vrouwen mochten zijn, doch zonder inbreuk te mogen maken op de macht van andere door den paus of door anderen aangestelde inquisiteurs [Fredericq].

 •  
  [n.c.] R. CITÉ DU VATICAN, Archivio segreto Vaticano, Lib. XXIII, fol. 213.

 •  
  Thomas Ripoll, Bullarium ordinis fratrum Praedicatorum, Rome, 8 vol., 1729-1740, t. IV, n. 6, p. 217 [en ligne].
 •  
  Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Gand, 5 vol., 1889-1906, I, n. 402, p. 495 [en ligne].

 •  
  Julius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio AEgidio de Hollandia, ordinis fratrum praedicatorum, salutem et apostolicam benedictionem.
  Considerantes tuae circonspectionis industriam in multis etc. ...te in partibus catholicis Leodiensis [diocesis]... etc.
  Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo quarto1, sexto idus februaris, pontificatus nostri anno secundo2.

 •  
  1. « Stylo bullarum, aerae communis MDV » zegt Ripoll.
 •  
  2. Daaruit afgedrukt door A. Duverger, "L'Inquisition en Belgique" in Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 2e reeks, deel XLVII, blz. 885. — De tekst van deze bul is eene schier letterlijke herhaling der bul van paus Nikolaas V (10 April 1453), die later door andere pausen in gelijke omstandigheden gebruikt werd. (Zie hierboven onze n. 294 (= APOSCRIPTA n. 8560), 329 (= APOSCRIPTA n. 8561), 392 (= APOSCRIPTA n. 8562) en 395 (= APOSCRIPTA n. 8563).

Informations

Acte

Laurent Vallière (CIHAM (UMR 5648)), dans  APOSCRIPTA – Lettres des papes

APOSCRIPTA database – Lettres des papes, dir. J. Théry, CIHAM/UMR 5648, éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 148997 (aposcripta-8564), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/aposcripta/notice/148997 (mise à jour : 09/07/2020).